ترمیک (چهار مهارتی)

ترمیک (چهار مهارتی)

واحد نوجوان شامل گروه سنی 13 تا 17 سال است که خدمات متفاوتی نسبت به گروه های بزرگسالان و کودکان دارند.