نامه نگاری و مکاتبات رسمی

نامه نگاری و مکاتبات رسمی

با توجه به افزایش روزافزون نیاز به تعامل با دیگران و با در نظر گرفتن سابقه نگارش نامه، این امر خصوصا در مبحث نگارش نامه های رسمی و ایمیل بسیار مورد نیاز عموم قرار می گیرد.

آمادگی مصاحبه

آمادگی مصاحبه

همیار مهر (آن) با نام اختصاصی F . M . T تحت پوشش موسسه سرود مهر، با برگزاری دوره های مصاحبه از طریق بررسی فیلم ها و پادکست های مصاحبه های بین المللی افراد در سرتاسر دنیا ، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد

پورپوزال نویسی

پورپوزال نویسی

همیار مهر (آن) با نام اختصاصی F . M . T تحت پوشش موسسه سرود مهر، با برگزاری دوره های پروپوزال نویسی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد. در این دوره ، به تکنیکهای کلیدی انتخاب موضوع، انتخاب منابع، تکنیکهای پرپوزال نویسی جهت (پایاننامه یا طرح تحقیقاتی)، علل رد پروپوزال با طرح، و مسائل مرتبط به نگارش پروپوزال پرداخته میشود

آواشناسی

آواشناسی

با توجه به اینکه آشنایی با فونتیک و سمبل های زبان انگلیسی در فرهنگ لغت از ارکان اساسی یادگیری این زبان است. تیم مجرب و حرفه ای همیار مهر (آن) با نام اختصاصی F . M . T تحت پوشش موسسه زبان مهر، با برگزاری دوره های آواشناسی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد

کارگاه آموزش خط شکسته

کارگاه آموزش خط شکسته

همیار مهر (آن) با نام اختصاصی F . M . T تحت پوشش موسسه سرود مهر، با برگزاری کارگاه های آموزشی خط شکسته با اساتید مجرب و بین المللی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد