ارتبــــــاط با زبان مهــــر

مؤسسه فرهنگی هنری سرود مهر (زبان مهر) بعنوان یک مرکز فرهنگی در استان اصفهان با ساختاری منسجم و استاندارد؛ منطبق با روش های نوین آموزشی در سال 1380 با اخذ مجوزات لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس گردید.


  •  
  •  
  •