لطفا با دقت کامل فرم را پر کنید

فرم استخدام


فرمت های ارسال عکس پروفایل jpg,png, jpeg
فرمت های ارسال رزومه xlsx,csv, pdf, doc, docx, zip, rar حجم فایل ها کم تر از 5 مگ باشد