چرا زبان مهر را انتخاب کنیم؟

• آموزش تخصصی براساس سطح و سن: منابع آموزشی برای سنین و مقاطع مختلف با دقت و براساس اصول نوین آموزشی، انتخاب و به کار برده می شود. • مدرسین بر اساس فرایندی دقیق و علمی پس از گذر از 7فیلتر طراحی شده و چارت 7 مرحله ای شامل امتحانات کتبی و مصاحبه های علمی، بازدید کلاسی و شرکت در دوره های تربیت مدرس جذب می شوند. • کلیه پرسنل و مدرسین با برنامه های آموزشی مستمر و هدفمند در طول سال به جهت ارتقا بهره وری موسسه تحت پوشش قرار گرفته اند.

 

زبان مهر متفاوت است زیرا...

با نگاهی متفاوت به کیفیت آموزش می پردازد: • نظرسنجی های علمی، نرم افزارهای طراحی شده و در فواصل مشخص، ارزیابی شده و براساس نتایج حاصله راهکارهای لازم در خصوص تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف اعمال می گردد. • روند آموزشی توسط جداول و نرم افزارهای تخصصی و طراحی شده (ویژه مرکز) از شروع و در حین آموزش تحت کنترل می باشد. • به تفاوت های فردی در آموزش در کنار مدنظر قرار دادن سن زبان آموز با سطح علمی آنان توجه می شود.

 

زبان مهر؛ برای بهترین شدن

کلاس های آموزشی

کوچکسال (بین 4 تا 11 سال)
نوجوان (12 تا 16 سال)
بزرگسال (16 سال به بالا)
آیلتس (تخصصی)

دوره های خصوصی

دوره های خصوصی به صورت تک نفره برای تمامی سنین برگزار میگردد.تعداد جلسات برای هر فرد بستگی به سطح و سن اشما دارد.این دوره به صورت فشرده نیز قابل برگزاری است.شهریه این دوره پس از تعیین سطح به شما اعلام میگردد.

دوره های نیمه خصوصی

دوره های نیمه خصوصی به صورت کلاسهای 2 نفره برگزار میگردد.این دوره نیز برای تمامی سنین قابل برگزاری است و تعداد جلسات هر دوره و شهریه پس از تعیین سطح اعلام میگردد.