ترمیک مکالمه محور

ترمیک مکالمه محور

در دپارتمان آلمانی زبان مهر، دوره های آموزش زبان آلمانی کاملا مکالمه محور بوده . علاوه بر آن که زبان اموزان را با گفت و شنود در این زبان آشنا می کند بلکه آمادگی شرکت در آزمونهای مهاجرتی مانند گوته را نیز فراهم میکند.