قوانین و مقررات آموزشی موسسه زبان سرود مهر

 
 

ثبت نام

1. تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک هویتی لازم شامل کارت ملی  توسط متقاضیان محترم.
2. زبان آموزان محترم لازم است قبل از ثبت نام قطعی، از ساعت دقیق کلاس در سطح خویش، با مراجعه به سایت  اطلاعات کافی کسب نموده و سپس اقدام به ثبت نام کنند.
3. تعیین مدرس برای هرکلاس، ادغام کلاس های مشابه، لغو کلاس هایی که به حد نصاب نرسیده اند، محل برگزای کلاس، انتقال زبان آموزان از کلاسی به کلاس دیگر و زمان پایان و آغاز هر ترم بر عهده مؤسسه و مرکز آموزش بوده و زبان آموزان مجاز به دخالت در امور اجرایی مؤسسه نمی باشند.
4. کلیه زبان آموزان ملزم به تسویه حساب شهریه خود تا قبل از شروع دوره می باشند. شایان ذکر است موسسه در قبال ارائه خدمات به زبان آموزانی که نسبت به تسویه حساب اقدام نکرده اند، مسئولیتی  ندارد.

قوانين انصراف و استرداد شهریه

1. چنانچه زبان آموز به هر دلیل تا 48 ساعت قبل از شروع دوره اعلام انصراف نماید، 50 درصد از مبلغ شهریه دوره کسر و مابقی به وی مسترد می شود.
2. چنانچه زبان آموز به هر دلیل تا کمتر از 24 ساعت قبل از شروع دوره اعلام انصراف نماید، 80 درصد از شهریه پرداختی کسر و مابقی به وی مسترد می گردد.
3. با توجه به ظرفیت محدود کلاس ها و نظر به اینکه پس از ثبت نام هر فرد،  فرصت ثبت نام از دیگران سلب می شود، با آغاز دوره و تشکیل کلاس امکان انصراف و بازگشت شهریه به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.
4.چنانچه موسسه نسبت به لغو یا تغییر روز یا ساعت برگزاری دوره مبادرت ورزد، کل مبلغ شهریه اخذ شده به زبان آموزانی که مایل به شرکت در همان دوره نمیباشند عودت داده میشود.

قانون جابجايي يا رزور

چنانچه زبان آموز بعد از ثبت نام، به هر دلیل امکان حضور در کلاس ثبت نام شده را از دست بدهد و تمایلی نیز برای انصراف نداشته باشد، فقط تا 24 ساعت قبل از شروع دوره امکان جابجایی ساعت یا سیستم آموزشی خویش و یا رزرو جهت ترم آینده را دارد و از 24 ساعت مانده به شروع دوره، روز شروع دوره و در طول دوره امکان هیچگونه جابجایی و رزرو وجود ندارد. بدیهی است در صورت تفاوت شهریه در جابجایی مذکور مابه التفاوت آن محاسبه و در حساب مالی زبان آموز منظور خواهد شد.

قوانين غيبت

1. چنانچه زبان آموز در هر ترم تحصیلی 3 جلسه متوالی یا 4 جلسه غیر متوالی غیبت داشته باشد، بنا به صلاحدید مدرس و با تأیید مدیر مرکز آموزش، زبان آموز موظف به شرکت در جلسات جبرانی خواهد شد، در غیر این صورت در آن ترم مردود (Absent Fail) شناخته می شود.
2. حضور زبان آموز رأس ساعت مقرر در کلاس الزامی بوده و زبان آموزانی که بعد از مدرس وارد کلاس شوند، در لیست حضور و غیاب تاخیر ثبت شده و هر سه جلسه تاخیر معادل یک جلسه غیبت محسوب می گردد.زبان آموزان گروه سنی زیر هجده سال در صورت تاخیر موظف به دریافت برگه حضور در کلاس، از دفتر ثبت نام می باشند.
3. در صورت عدم حضور زبان آموز در جلسه پایانی دوره هایی که آزمون نهایی دارند، زبان آموز در آن ترم مردود تلقی میشود.
تبصره: این دسته از زبان آموزان با ارائه مدارک معتبر و مورد قبول شامل مدارک شغلی یا پزشکی، در صورت تایید مدرس کلاس و مدیر مرکز، امکان شرکت در آزمون مجدد را خواهند داشت.

قوانین امتحانات

1.امتحانات میان ترم و پایان ترم شامل دو بخش شفاهی و کتبی است. تنها زبان آموزانی مجاز به شرکت در دوره بعدی هستند که موفق به کسب حداقل امتیاز در هر دوره شوند.
2.درصورتي که متقاضي در طي 2 ترم متوالي نتواند نمره قبولي کسب کند ميبايستي در ترم بعد در دوره پايين تر ثبت نام نمايد.
3.انتقال متقاضي از يک دوره به دوره ديگر تنها با نظر واحد آموزش امکان پذير خواهد بود.
4.در صورتي که ثبت نام متقاضي در دو ترم متوالي با وقفه ايجاد شود متقاضي محترم مي بايست الزاماً در آزمون تعيين سطح مجدداً شرکت نمايد. شايان ذکر است با توجه به نتيجه تعيين سطح از متقاضي ثبت نام به عمل آورده خواهد شد.