قوانین و مقررات آموزشی موسسه زبان سرود مهر

 
 

ثبت نام

1ـ تکمیل تعهد نامه ثبت نام ، ارائه مدرک هویت شامل کارت ملی و تکمیل مدارک ثبت نام توسط متقاضیان محترم.
2ـارائه هرگونه تخفیف برای زبان پژوهانی که شامل تخفیف می گردند، تا 48 ساعت قبل از شروع دوره امکان پذیر می باشد و کلاس های پیشرفته شامل تخفیف نمی گردد.
3ـ زبان پژوهان محترم لازم است قبل از ثبت نام قطعی از ساعت دقیق کلاس در سطح خویش، با مراجعه به برد یا سؤال از کارشناس مربوطه، اطلاعات کافی کسب نموده و در صورت نیاز پس از مشورت با خانواده، اقدام به ثبتنام نمایند.
4ـ مدیران واحدها در شرایط ویژه از قبیل ثبت نام زبان آموزانی که پس از گذشت 3 جلسه ثبت نام کرده اند می توانند تا سقف 10% تخفیف را تأیید نمایند.
5ـ تعیین مدرس برای هرکلاس، ادغام کلاس های مشابه، لغو کلاس هایی که به حد نصاب نرسیده اند، محل برگزای کلاس و انتقال زبان پژوهان از کلاسی به کلاس دیگر و زمان پایان و آغاز هر ترم بر عهده مؤسسه و مرکز آموزش بوده و زبان پژوهان مجاز به دخالت در امور اجرایی مرکز نمی باشند.

قوانين انصراف

1. چنانچه زبان پژوه به هر دلیل تا48 ساعت قبل از شروع دوره اعلام انصراف نماید، 10 درصد از مبلغ شهریه پرداختی کسر و مابقی به وی مسترد می گردد.
2. چنانچه زبان پژوه به هر دلیل تا 24 ساعت قبل از شروع دوره اعلام انصراف نماید، 50 درصد از شهریه پرداختی کسر و مابقی به وی مسترد می گردد و از 24 ساعت مانده به شروع دوره تا شروع دوره امکان انصراف وجود ندارد.
3. نظر به اینکه پس از ثبت نام، از دیگران فرصت ثبت نام سلب می گردد و کلاس ها با ظرفیت محدود تشکیل می گردد، با آغاز دوره و تشکیل کلاس امکان انصراف و بازگشت شهریه به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.
4.در صورتی که انصراف زبان پژوه به دلیل لغو کلاس از طرف مؤسسه بوده باشد زبان پژوه در هر زمانی تا قبل از پایان ترم می تواند جهت دریافت وجه اقدام نموده و وجه کامل پرداختی را مسترد نماید.

شرایط استرداد شهریه

1.در صورت برگزار نشدن دوره کل شهریه اخذ شده به دانشجو عودت داده میشود.
2.چنانچه موسسه نسبت به لغو یا تغییر روز یا ساعت برگزاری دوره مبادرت ورزد کل مبلغ شهریه اخذ شده به دانشجویانی که مایل به شرکت در همان دوره نمیباشند عودت داده میشود.
3.انصراف متقاضی فقط تا سه روز کاری قبل از شروع دوره امکان پذیر بوده و بدیهی است با کسر 20% شهریه کل دوره مابقی عودت داده میشود.
تذکر: ترتیب اثر به انتظارهایی داده خواهد شد که به صورت مکتوب به آموزش موسسه تحویل داده شوند.

قانون جابجايي يا رزور

چنانچه زبان پژوه بعد از ثبت نام، به هر دلیل امکان حضور در کلاس ثبت نام شده را از دست بدهد و تمایلی نیز برای انصراف نداشته باشد، فقط تا 24 ساعت قبل از شروع دوره امکان جابجایی ساعت یا سیستم آموزشی خویش و یا رزرو جهت ترم آینده را دارد و از 24 ساعت مانده به شروع دوره ، روز شروع دوره و در طول دوره امکان هیچگونه جابجایی و رزرو وجود ندارد. بدیه است در صورت تفاوت شهریه در جابجایی مذکور مابه التفاوت آن محاسبه و در حساب مالی زبان پژوه منظور خواهد.

قوانين غيبت

1.چنانچه غیبت زبان پژوه در هر ترم تحصیلی بیش از سه جلسه باشد، زبان پژوه در دوره مذکور بنا به صلاحدید مدرس و با تأیید مدیر مرکز آموزش، مردود (Absent Fail) شناخته می شود.
2.حضور زبان پژوه رأس ساعت مقرر در کلاس الزامی بوده و زبان پژوهانی که بعد از مدرس وارد کلاس شوند، در لیست حضور و غیاب تاخیر ثبت می گردد و هر سه جلسه تاخیر معادل یک جلسه غیبت محسوب می گردد.زبان آموزان گروه سنی زیر هجده سال در صورت تاخیر موظف به دریافت برگه حضور در کلاس، از دفتر ثبت نام می باشند.
3.در صورت عدم حضور زبان پژوه در جلسه پایانی دوره هایی که آزمون پایانی دارند، مردود محسوب می گردند.
تبصره: این دسته از زبان پژوهان با ارائه مدارک معتبر ومورد قبول شامل مدارک شغلی یا پزشکی، در صورت تایید مدرس کلاس و مدیر مرکز، امکان شرکت در فاینال مجدد را خواهند داشت.

قوانین قبول و مشروط

1.امتحانات میان ترم و پایان ترم شامل دو بخش شفاهی و کتبی است. تنها زبان آموزانی مجاز به شرکت در دوره بعدی هستند که در مجموع موفق به کسب حد اقل امتیاز 75 از 100 شوند.
2.درصورتي که متقاضي در طي 2 ترم متوالي نتواند نمره قبولي کسب کند ميبايستي در ترم بعد يک مرحله پايين تر ثبت نام نمايد
3.انتقال متقاضي از يک دوره به دوره ديگر تنها با نظر واحد آموزش امکان پذير خواهد بود.
4.در صورتي که ثبت نام متقاضي در دو ترم متوالي با وقفه ايجاد شود متقاضي محترم مي بايست الزاماً در آزمون تعيين سطح مجدداً شرکت نمايد شايان ذکر است با توجه به نتيجه تعيين سطح از متقاضي ثبت نام به عمل آورده خواهد شد.