کارگاه آموزش خط شکسته

  • تاریخ
  • دسته
    کارگاه آموزش خط شکسته

کارگاه آموزش خط شکسته

مولفه ای که نه تنها کیفیت فراگیری زبان شما را در قالب نگارش نشان می دهد، بلکه دست خط صحیح و زیبا یکی از معیارهای تعیین شخصیت افراد نیز شمرده می شود. خوشنویسی از کیفیت انتزاعی و تصویری خاصی برخوردار است که بیان اندیشه و احساس را ممکن می سازد
همیار مهر (آن) با نام اختصاصی F . M . T تحت پوشش موسسه سرود مهر، با برگزاری کارگاه های آموزشی خط شکسته با اساتید مجرب و بین المللی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد