مزایای تربیت کودکان دوزبانه

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (کوچکسال)

مزایای تربیت کودکان دوزبانه

تربیت کودک دوزبانه مزایای بسیاری به همراه دارد. در كودكان، علاقه به فراگیری لهجه بیش از فراگیری لغات و دستور زبان (گرامر) است. از آنجایی که تارهای صوتی در سنین پایین به طور کامل شکل نگرفته، به همین دلیل كودكان آمادگی یادگیری بهتر لهجه را دارند و سریع تر از بزرگسالان از جهت لهجه پیشرفت كرده و میتوانند مانند افراد بومی با لهجه زبان مورد نظر تكلم كنند، اما روند فراگیری لغات و دستور زبان در بزرگسالان سریع تر از كودكان است. کودکانی که زبان دوم را یاد میگیرند، در بزرگسالی دیرتر دچار آلزایمر میشوند، در کارهایشان دقت زیادی داشته و توانایی بیشتری برای یادگیری زبان سوم دارند. با یادگیری زبانهای دیگر درصد استفاده از مغز بالاتر میرود و توانمندی مغز افزایش می یابد. مطالعات نشان داده کودکانی که با بیش از یک زبان صحبت میکنند در حل مشکلات و خلاقیت فکری بهتر عمل میکنند. همچنین هوشیاری ذهنی مورد نیاز برای تغییر بین 2 زبان به توسعه مهارتها در انواع فعالیتهای ذهنی منجر میشود. این کودکان استعداد توجه انتخابی یعنی توانایی تشخیص و تمرکز بر روی اطلاعات مهم نیز دارند.