دوره های انگلیسی دپارتمان بزرگسال مهر ماه 1401

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (بزرگسال)

دپارتمان بزرگسال زبان مهر دارای ساختاری مجزا، منسجم و شامل کلاس ها و برنامه های متناسب با گروه سنی زبان آموزان می باشد. برای شرکت در این دوره ها زبان آموزان ابتدا آزمون تعیین سطح داده و متناسب با دانش اولیه خود، آموزش زبان انگلیسی را از دوره ی مناسب آغاز خواهند کرد.

 کلاس های گروه سنی بزرگسال

کلاس های این رده سنی مطابق با جدول زیر برگزار میگردد.

عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان هزینه
AEF S/A 1401/07/11 1401/09/07 735,000 تومان
AEF S/B

1401/07/10

1401/07/12

1401/09/06

1401/09/08

735,000 تومان
AEF 1/A 1401/07/10 1401/09/06 735,000 تومان
AEF 1/B

1401/07/10

1401/08/11

1401/09/06

1401/10/07

735,000 تومان
AEF 3/B 1401/07/12 1401/09/22 835,000 تومان
AEF 4/B 1401/07/10 1401/09/20 835,000 تومان
Grammar Workshop 1401/07/16 1401/08/25 720,000 تومان