دوره های دپارتمان نوجوان و بزرگسال، زمستان1401

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (بزرگسال)

دپارتمان نوجوان و بزرگسال زبان مهر شامل کلاس ها و برنامه های مجزا، متناسب با گروه سنی زبان آموزان می باشد. این کلاس ها شامل کلاس های چهار مهارتی Listening (شنیداری)، Speaking (گفتاری-مکالمه)، Reading (خواندن) و Writing (نوشتاری) میباشد. برخی از کلاس های این دپارتمان نیز به طور اختصاصی بر روی مهارت مکالمه تمرکز دارند. برای شرکت در این دوره ها زبان آموزان جدیدالورود ابتدا آزمون تعیین سطح داده و سپس آموزش زبان انگلیسی را از دوره ی مناسب آغاز خواهند کرد.

لیست کلاس های گروه سنی نوجوان و بزرگسال در ترم زمستان 1401

عنوان دوره

تاریخ شروع

تعداد جلسات

شهریه

Pre Got A

1401/11/25

16

745,000 تومان

Pre Got B

1401/11/25

16

745,000 تومان

Got It S/A

1401/11/25

16

745,000 تومان

Got It S/B

1401/11/25

16 745,000 تومان

Got It S/C

1401/12/01

16

745,000 تومان

Crash Course S

1401/11/26

16

745,000 تومان

Got It 1/A

1401/11/26

16

745,000 تومان

Got It 1/B

1401/11/26

16 745,000 تومان

Crash Course 1

1401/11/25 16 745,000 تومان

Got It 2/A

1401/11/26 16 745,000 تومان

Got It 2/B

1401/11/26 16 745,000 تومان

Crash Course 2

1401/11/26  16 745,000 تومان
Got It 3/A 1401/11/26 16  745,000 تومان
Got It 3/B 1401/11/26 16  745,000 تومان

AEF S/A

1401/11/27 17 825,000 تومان
AEF S/B 1401/11/27 17 825,000 تومان

AEF 1/A

1401/11/25 17 825,000 تومان
AEF 1/B 1401/11/25  17 825,000 تومان

AEF 2/A

1401/11/25 17 825,000 تومان
AEF 2/B 1401/11/25 17 825,000 تومان

AEF 3/A

1401/11/26 21 925,000 تومان
AEF 3/B 1401/11/26 21 925,000 تومان

AEF 4/A

1401/11/25 21 925,000 تومان
AEF 4/B 1401/11/25 21 925,000 تومان

AEF 5/A

1401/11/25 21 925,000 تومان
AEF 5/B 1401/11/25 21 925,000 تومان

Speak Now 1

1401/11/26   28 1,570,000 تومان
Speak Now 2 1401/11/26   24 1,570,000 تومان

Speak Now 3

اسفند 1401 24 1,570,000 تومان
Speak Now 4 اسفند 1401 24 1,570,000 تومان

FCE Course

اسفند 1401 11 1,300,000 تومان
Grammar Workshop اسفند 1401 8 720,000 تومان