پورپوزال نویسی

پورپوزال نویسی

همیار مهر (آن) با نام اختصاصی F . M . T تحت پوشش موسسه سرود مهر، با برگزاری دوره های پروپوزال نویسی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد. در این دوره ، به تکنیکهای کلیدی انتخاب موضوع، انتخاب منابع، تکنیکهای پرپوزال نویسی جهت (پایاننامه یا طرح تحقیقاتی)، علل رد پروپوزال با طرح، و مسائل مرتبط به نگارش پروپوزال پرداخته میشود