آمادگی مصاحبه

آمادگی مصاحبه

همیار مهر (آن) با نام اختصاصی F . M . T تحت پوشش موسسه سرود مهر، با برگزاری دوره های مصاحبه از طریق بررسی فیلم ها و پادکست های مصاحبه های بین المللی افراد در سرتاسر دنیا ، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد