کودکان 7 تا 12 سال

کودکان 7 تا 12 سال

کودکان دلبند شما که خواندن و نوشتن را در زبان فارسی آموخته اند می توانند با شرکت در دوره های کودکان مهر کتابهای Backpack که شمال هفت کتاب میباشد و ویژه رده سنی 7-12 سال است را بیاموزند.ویژگی های کتاب به شرح ذیل می باشد:

خردسالان 4 تا 6 سال

خردسالان 4 تا 6 سال

مؤسسه فرهنگی هنری سرود مهر ( زبان مهر ) مفتخر است سیستم آموزش تخصصی زبان کوچکسال خود را تحت عناوین خلاصه ده ذیل، معرفی نماید .