کارگاههای مهارتی (Crash Course)

کارگاههای مهارتی (Crash Course)

در دوره ترمیک بزرگسالان جهت تقویت مهارت های اصلی و تثبیت دانش زبانی زبان آموزان، پس از اتمام هر کتاب، یک دوره کارگاهی با عنوان Crash Course برگزار می گردد.

 صرفا مکالمه (دو مهارتی)

صرفا مکالمه (دو مهارتی)

کتابهای Speak Now یک دوره ی چهار سطحی آموزش مکالمه ی زبان انگلیسی می باشد که توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده و مهارتهای برقراری ارتباط از طریــق مکالمه را به زبان آموزان آموزش می دهد.تمرکز اصلی این کتاب به روی مهارت های گفتاری ، شنیــداری و تلفظ زبان انگلیسی می باشد

ترمیک (چهار مهارتی)

ترمیک (چهار مهارتی)

مؤسسه زبان مهر در گروه سنی بزرگسالان (18 سال به بالا) از کتاب های (American English File (Oxford university press برای دوره های ترمیک استفاده می کند، این کتاب ها زبان آموزان را در سطوح مبتدی، مقدماتی و متوسطه در هر چهار مهارت آموزش می دهد.