دوره های آنلاین زبان انگلیسی آذر 1401

  • تاریخ
  • دسته
    سفارشی (تک نفره)

دوره های آنلاین انگلیسی زبان مهر شامل شش دوره مجزا می باشد که  دوره اول آن مخصوص افراد مبتدی بوده و در5 دوره بعدی که آموزش آن ها به صورت تخصصی است در هر دوره یک کتاب از مجموعه کتاب های سولوشن (Solutions) تدریس میشود. مشخصات و اطلاعات مربوط به هر دوره را میتوانید در جداول زیر مشاهده کنید.

1- دوره Beginner

beginner

23 ساعت

Part A

Unit 1-4

23 ساعت

Part B

Unit 5-8

23 ساعت

Part C

Unit 9-12

23 ساعت

Part D

Unit 13-16

23 ساعت

Part E

Unit 17-20

شهریه گروهی: 700,000 تومان شهریه نیمه خصوصی: 1,600,000 تومان شهریه خصوصی: 2,800,000 تومان

 

2- دوره Elementary

Elementary

23 ساعت

Part A

Intro + Unit 1

23 ساعت

Part B

Unit 2-3

23 ساعت

Part C

Unit 4-5

23 ساعت

Part D

Unit 6-7

23 ساعت

Part E

Unit 8-9

شهریه گروهی: 700,000 تومان شهریه نیمه خصوصی: 1,600,000 تومان شهریه خصوصی: 2,800,000 تومان

 

3- دوره Pre-Intermediate

Pre-Intermediate

23 ساعت

Part A

Intro + Unit 1

23 ساعت

Part B

Unit 2-3

23 ساعت

Part C

Unit 4-5

23 ساعت

Part D

Unit 6-7

23 ساعت

Part E

Unit 8-9

شهریه گروهی: 700,000 تومان شهریه نیمه خصوصی: 1,600,000 تومان شهریه خصوصی: 2,800,000 تومان

 

4- دوره Intermediate

Intermediate

23 ساعت

Part A

Intro + Unit 1

23 ساعت

Part B

Unit 2-3

23 ساعت

Part C

Unit 4-5

23 ساعت

Part D

Unit 6-7

23 ساعت

Part E

Unit 8-9

شهریه گروهی: 700,000 تومان شهریه نیمه خصوصی: 1,600,000 تومان شهریه خصوصی: 2,800,000 تومان

 

5- دوره Upper-Intermediate

Upper-Intermediate

23 ساعت

Part A

Intro + Unit 1

23 ساعت

Part B

Unit 2-3

23 ساعت

Part C

Unit 4-5

23 ساعت

Part D

Unit 6-7

23 ساعت

Part E

Unit 8-9

شهریه گروهی: 780,000 تومان شهریه نیمه خصوصی: 1,850,000 تومان شهریه خصوصی: 3,200,000 تومان

 

6- دوره Advanced

Advanced

23 ساعت

Part A

Intro + Unit 1

23 ساعت

Part B

Unit 2-3

23 ساعت

Part C

Unit 4-5

23 ساعت

Part D

Unit 6-7

23 ساعت

Part E

Unit 8-9

شهریه گروهی: 780,000 تومان شهریه نیمه خصوصی: 1,850,000 تومان شهریه خصوصی: 3,200,000 تومان