دوره های زبان انگلیسی دپارتمان بزرگسال، آذر 1401

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (بزرگسال)

دپارتمان بزرگسال زبان مهر دارای ساختاری مجزا، منسجم و شامل کلاس ها و برنامه های متناسب با گروه سنی زبان آموزان می باشد. برای شرکت در این دوره ها زبان آموزان ابتدا آزمون تعیین سطح داده و متناسب با دانش اولیه خود، آموزش زبان انگلیسی را از دوره ی مناسب آغاز خواهند کرد.

 کلاس های گروه سنی بزرگسال

کلاس های این رده سنی مطابق با جدول زیر برگزار میگردد.

عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان هزینه
AEF S/B 1401/09/10 1401/11/13 825,000 تومان
AEF 1/A

1401/09/13

1401/09/14

1401/11/13

825,000 تومان
AEF 1/B

1401/09/12

1401/09/13

1401/11/13 825,000 تومان
AEF 2/A

1401/09/13

1401/11/13

825,000 تومان
AEF 4/A 1401/09/13 1401/11/13 925,000 تومان