دوره های تقویت مهارت مکالمه کودکان

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (کوچکسال)

دوره های مکالمه پیشرفته (Free Discussion) اختصاصی زبان مهر

به طور کلی هدف اصلی این دوره دپارتمان کوچکسال، روان سازی گفتار است. این کلاس ها یک روز در هفته به صورت جلسات 3 ساعته برگزار و در هر جلسه پیرامون سه موضوع متفاوت مکالمه انجام میشود. این دوره مناسب کودکان 7 تا 12 سال و با 4 هدف اصلی زیر برنامه ریزی شده است:

🌟 ترغیب زبان آموزان به صحبت کردن

🌟 اصلاح تلفظ زبان آموزان

🌟 تدریس لغات کاربردی

🌟 اصلاح اشتباهات گرامری