آمادگی آیلتس

  • تاریخ
  • دسته
    آزمون های آزمایشی (mock)

این پکیج ویژه کسانی است که قصد دارند در مدت زمان اندک برای امتحانات بین المللی آماده شوند یا قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند. این پکیج در 90 جلسه برگزار می گردد که برای آموزش این گروه سری کتاب های Complete IELTS تدریس میشود. کتاب های Complete IETLS یک مجموعه سه سطحی برای آموزش مهارت های آزمون آیلتس به همراه تمرین، مثال و پاسخ است. این مجموعه سه سطحی زبان آموز را به کمک موضوعات متنوع، برای کسب نمرات مختلف در آزمون آیلتس آماده می سازد. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب دانش آموز به همراه فایل صوتی خواهد بود. نمره آزمون آیلتس عددی بین 1 تا 9 آست که هر یک از این کتاب ها مهارت های زبان آموز را برای یکی از این بازه های زیر تقویت خواهد نمود. Complete IELTS Bands 4-5 : سطح اول این مجموعه که در قالب 10 درس زبان آموز را برای سطح B1 و کسب نمره آیلتس 4 تا 5 راهنمایی خواهد نممود. Complete IELTS Bands 5-6.5 : سطح دوم این مجموعه که در قالب 10 درس زبان آموز را برای سطح B2 و کسب نمره آیلتس 5 تا 6.5 راهنمایی خواهد نممود. Complete IELTS Bands 6.5-7.5 : سطح سوم این مجموعه که در قالب 10 درس زبان آموز را برای سطح C1 و کسب نمره آیلتس 6.5 تا 7.5 راهنمایی خواهد نممود. شایان ذکر است آن دسته از داوطلبانی که دور ها ی آموزشی آزمون های بین المللی را طی نموده اند و یا نیاز به تکرار در جلسه ی آزمون های بین المللی را دارند میتوانند از آزمون های آزمایشی شبیه سازی شده مرکز که همراه با Report و تحلیل های دقیق و ارائه راه کار های آموزشی برای تقویت نقاط ضعف از هر 4 مهارت زبان آموز میباشد استفاده نمایند.