دوره هــای آموزشی دپارتمان نوجوان در زبان مهر


Teenagers

دوره های ترمیک نوجوانان ( 13 - 17 سال )

Feb, 2018


درواحد نوجوان مشتریان ما گروه سنی 13 تا 17 سال میباشند. با توجه به اینکه دوره ی نوجوانی دوره ی خروج از کودکی و همچنین ورود به دوره ی بزرگسالی میباشد این دسته از مشتریان نیاز به حساسیت و توجه ویژه ای دارند و همچنین نیاز به خدمات متفاوتی نسبت به گروه های بزرگسالان و کودکان دارند. به طور مثال خدماتی مانند تعیین کردن کتب آموزشی مناسب.گروه آموزشی مهر از موسساتی است که دوره ای جداگانه بین کودکان و بزرگسالان برای رده ی سنی نوجوان اختصاص داده است و این موضوع اهداف ذیل را محقق میسازد:
-افزایش استاندارد های آموزشی متناسب با گرو ه های سنی
- هدفمند بودن ریتم دوره ها و منابع آموزشی
-توجه به حساسیت های گروه سنی نوجوان و همچنین تطابق دادن ریتم آموزش آن ها با دغدغه های تحصیلی و آموزشی این گروه.
این دوره شامل 8 ترم 18 جلسه ای می باشد و در غالب کلاسهای گروهی با استفاده از سری کتابهای (GOT IT(SECOND EDITION برگزار می شود.


Movies Workshop

دوره های آموزشی همراه با فیلم

Feb, 2018


از آن جائیکه یادگیری از طریق تماشای فیلم ، آشنایی با اصطلاحات،ترسیم لحن گفتار و تقویت شگفت انگیز مهارت های ارتباطی (گفتار و شنیدار) را در پی خواهد داشت. لذا زبان مهر در این راستا اقدام به طراحی دور های هدفمند فیلم (ویژه دپارتمان نوجوان ) نموده است که میتوانید جهت تکمیل اطلاعات خود به واحد آموزش موسسه (دپارتمان نوجوان) مراجعه ویا با شماره تلفنهای مرکز تماس حاصل فرمائید.